НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Уточнявайте населеното място и други ориентири в съобщението което пишете.